Kontakt

Annonssäljare
Jan-Erik Eriksson 070-130 95 39

Birgitta Stenström 070-534 37 15
annons@vingakersbladet.com
Annonskontor
Sternbergs Data- & FototjänstWilsons Tryckeri & Redovisning,
Kåsta,
643 91 Vingåker
0151-55 00 45