Kontakt

Annonssäljare
Jan-Erik Eriksson 070-130 95 39
Birgitta Stenström 070-534 37 15 annons@vingakersbladet.com
Annonskontor
Sternbergs Data- & Fototjänst
Wilsons Tryckeri & Redovisning AB