Styrelse

Loove Pettersson

Wilsons Tryckeri & Redovisning

Kassör

0151-78 12 81

email

Kjell
Sternberg

Sternbergs Data & Fototjänst

Ordförande

0151-77 88 10

email

Annika Widenstedt

Möbellyftet & Fönsterlyftet

Sekreterare

073-055 30 30

email

Per
Särnqvist

Ekkullen Förvaltning
AB

Styrelseledamot

070-770 19 31

Monica Granström

Socialdemokraterna i Vingåker

Styrelseledamot

070-855 45 97

email