Utgivningsplan

Utgivningsplan 2021
Tisdagar

Utgivningsdatum 2021 Vecka Bokningsstop Samproduktion
Nr 1: tisdag 23 mars 12 fredag 12 mars Östernärke
Nr 2: tisdag 27 april 17 fredag 16 april Östernärke
Nr 3: tisdag 25 maj 21 fredag 14 maj Östernärke
Nr 4: tisdag 22 juni 25 fredag 11 juni Östernärke
Uppehåll
hela
Juli
2021
Uppehåll
hela
Augusti
2021
Nr 5: tisdag 28 sep 39 fredag 17 sep Östernärke
Nr 6: tisdag 26 okt 43 fredag 15 okt Östernärke
Nr 7: tisdag 23 Nov 47 fredag 12 nov Östernärke
Nr 8: tisdag 14 dec 50 fredag 3 dec Östernärke