Utgivningsplan

Utgivningsdatum för 2020 kommer under början av 2020
Utgivningsdatum 2019 Vecka Bokningsstop Samproduktion
Nr 1: Onsdag 27 mars 13 onsdag 13 mars Östernärke
Nr 2: onsdag 24 april 17 onsdag 10 april Östernärke
Nr 3: onsdag 22 maj 21 onsdag 8 maj Östernärke
Nr 4: onsdag 19 juni 25 onsdag 5 juni Östernärke
Nr 5: onsdag 25 sep 39 onsdag 11 sep Östernärke
Nr 6: onsdag 23 okt 43 onsdag 9 okt Östernärke
Nr 7: onsdag 20 Nov 47 onsdag 7 nov Östernärke
Nr 8: onsdag 18 dec 51 onsdag 5 dec Östernärke

Samtliga priser exkl. moms