Utgivningsplan

Utgivningsdatum 2019     Vecka Bokningsstopp  Samproduktion
Nr 1: onsdag 27 mars
13
onsdag 13 mars Östernärke
Nr 2: onsdag 24 april
17
onsdag 10 april  Östernärke
Nr 3: onsdag 22 maj
21
onsdag 8 maj  Östernärke
Nr 4: onsdag 19 juni
25
onsdag 5 juni  Östernärke
Nr 5: onsdag 25 sep
39
onsdag 11 sep  Östernärke
Nr 6: onsdag 23 okt
43
onsdag 9 okt  Östernärke
Nr 7: onsdag 20 nov
47
onsdag 7 nov  Östernärke
Nr 8: onsdag 18 dec
51
onsdag 5 dec  Östernärke