Politikerafton på Säfstaholms slott

Den 26 oktober var alla nio partierna inbjudna av Samverkarna för att berätta om var de står inför valet 2018, samt vad de vill med Vingåker. Fokus skulle då ligga på närings- och föreningslivet. Undertecknad och drygt 20 personer hade tagit sig dit för att höra vad de hade att säga.

 

Om man betänker att det finns över 500 företag och närmare 100 föreningar i Vingåker, så är det lite märkligt att inte fler än drygt 20 personer är intresserade av vad politikerna har att säga. För undertecknad (MW) säger det mer om politiken än om företagarna och föreningarna. Jag ska i alla fall försöka återge något av vad kvällen bjöd på även om jag inte alltid fick ihop syfte och mening. Upplever ni det luddigt så är det för att det var det.

 

Efter kaffe och tilltugg hälsade Samverkarna alla välkomna. Bo (Bosse) Ljungström var kvällens moderator. Han har sina rötter i Vingåker. Bosse har varit verksam i 40 år och vill gärna vara med och utveckla Vingåkers outletområde. Han berättade att Factory Outlet startade 1997 och att sista kostymen syddes i Vingåker 1998.

 

Johan Tranquist, Ulrika Di Martini och Elin Pettersson representerade slottet. Johan och Ulrika berättade lite om tankarna kring hur slottet ska användas och om den förestående renoveringen. Restaurangen ska komma igång ordentligt. Den gamla samlingen som består av cirka 200 verk ska vara kvar samt lite historia och plats för lite lokala konstnärer. På tredje våningen är det tänkt att det ska kunna vara hantverk och workshops. Målsättningen är att hela renoveringen ska vara klar till hösten 2018.

 

Kärnfrågan för kvällen

Hur utvecklar vi ett Vingåker som håller i framtiden? Vingåkers Näringsliv ligger på plats 190 av 290. Skolan har låg ranking. Däremot ligger Vingåker bra placerat i Mellansverige vad gäller rankingen. Av nio inbjudna partier kom åtta. Miljöpartiet hade inte möjlighet att deltaga utan skickade en skrivelse som Bosse läste ifrån. Alla partierna får cirka 12 minuter för sin presentation och 3 min för frågor.

 

Miljöpartiet (MP) Talade om infrastruktur för framtiden. Satsa på att få till ett industriområde runt väg 52. Satsa på lokalproducerat. Anlägga ett Sportcenter i Vingåker och inrätta ett Hall of Fame. Del av lösning: Kommunen bidrar med pengar.

 

Centerpartiet (C) Gunnar Österberg, ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Gunnar sa att 2,7% av kommunens budget går till föreningslivet. C vill satsa på kransområdena för att få bra sysselsättning.

Näringslivet    –   kommunen ska stötta företag

–   vara rädda om de företag som finns

–   tydlig prisbild för nyetableringar

 • lokalproducerat

–   konkurrensutsätta.

Frågor

Hur de ställer sig till att upphandla lokalt?

Hur fördelas de 2,7%?

Ansökningsförfarande?

Hur ska ni göra för att attrahera nya företag?

 

Och eftersom MW inte har några svar noterade så var tiden alltså slut för och inga svar hanns med.

 

Kristdemokraterna (KD) Lennart Andersson. Lennart tycker att uppdraget som politiker är att se alla i kommunen som kunder. Han tycker också att alla ser KD som det parti som har den bästa politiken. Han nämnde också det fantastiska jobb IP Only gjort med all fiberdragning. Han belyste även besöksnäringen som är viktig för Vingåker. Och att Vingåker har ett mycket bra föreningsliv. Skolan är dock en utmaning men kulturskolan är mycket bra. Lennart tror på en konstgräsplan och ett sportcenter. Han tycker även att slottssatsningen är mycket bra.

 

Fråga

Skolan – hur ska vi göra för att få kontakt mellan skolan och näringslivet?

Svar

Lennart säger att det ligger på gymnasienivå. (Och där tog tiden slut.)

 

Vänsterpartiet (V) Tiina Rokka, har bott i Vingåker i fem år. Tiina är engagerad i nyanlända. Hon säger att Vingåker bygger kommunala byggnader. Hon pratar om värdeord STOLT – VÅGA – ANSVAR. Hon nämnde något om att vi får 100 kr/barn (från vaddå, MWs anm.) Det hade något att göra med kulturskolan. V står för närproducerat till skolor och äldrevård. Tiina gav en uppmaning till näringslivet – öppna era dörrar för de nyanlända. Och Tiina avslutade med att hon är ett fan av kulturenheten.

 

Fråga

Hur ska vi attrahera näringslivet?

Svar

Företag som har upp till 10 anställda ska slippa karensdagar.

 

Nya Moderaterna (M) Charlotte Prennfors. Hon började med att tala om att Breneområdet är högaktuellt. Kommunen ska inte styra hur företagen etablerar sig. Näringslivet vet nog bättre än politikerna. Hon nämnde Moderaternas skuggbudget, som de var stolta över. När man varit i kontakt med kommunen ska man kunna skriva in direkt om hur man blivit bemött. Snabbare handhavande av ansökningar. Det borde jobbas hårdare med strandskyddet och så nämnde hon att strandskyddet oftast handlade om grodor (Grodor?? Det finns ”grodor” av olika slag, så vilka avses? MWs anm.). Kommunen ska ombesörja aktivitetsplan för hur arbetslösa ska komma i arbete. Skolan kräver att attityden ändras. Hon poängterade dock hur bra lärare och föreningsledarna är. Vi måste fokusera och prata mer positivt. Kollektivtrafiken måste bättras. M vill ha igång mer PRYO-tid för elever alternativt mentorskap. Inför demokrativeckan – lär eleverna tidigt. Hur förhåller sig kommunen till rankingskalan? Man ska inte räkna in nysvenska i rankingen, det sänker resultaten. Och där var tiden slut, så ingen tid för frågor.

 

Sverigedemokraterna (SD) Lars-Göran Karlsson, som jobbar inom jordbruk. SD tycker att vi ska ta hem alla elever från Katrineholm. Han säger att Vingåker har en dålig stämpel, rent allmänt. Det ska bli billigare för företagare och fler lärlingsplatser. Det måste tas krafttag mot snedfördelningen inom åkeribranschen. Sänka skatter för småföretagare och förbättra vägarna. Att vi ska prata mer positivt om Vingåker. Kommunen ska gynna lokala företag. Öppna en privat databas för arbetssökande eller personalsökande i stället för Arbetsförmedlingen. Skolan ska vara statlig.

 

Frågor

 1. Hur ska vi attrahera andra näringsidkare.
 2. Kan du ge exempel på var pengarna ska sparas in.

Svar

 1. Genom kommunikation samt belysa de positiva sakerna om Vingåker.
 2. Bra fråga – och en axelryckning.

 

Socialdemokraterna (S) Anneli Bengtsson i sällskap med Caisa Sävheden Larsson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Caisa berättar att föreningar kan söka bidrag för evenemang och viss renovering. Det är bra aktiviteter i föreningarna. Anneli berättade om ”En väg in” som är nytt för att attrahera näringslivet. Flyers om detta fanns att ta för alla deltagare.

… En väg in – Varannan torsdag ojämna veckor mellan klockan 8.30 och 10.00 i kommunhuset kan du som företagare träffa flera handläggare samtidigt. Inom bland annat plan och bygg, livsmedel, miljö, räddningstjänst samt representant för serveringstillstånd under ett och samma möte – en väg in.”

S har tagit fram Näringslivspolitiskt program Vingåkerskommun 2015 – 2019 (går att ladda ner från kommunens hemsida). De har träffar med Bygg och Fastighetsägare.  Hon pratar om infrastruktur, bland annat gällande tåget, att få fram ström till verksamheter vilket är ett bekymmer från Vattenfall, att initiera översiktsplanen. S jobbar stenhårt med detaljplanen även i ytterområdena. S jobbar med urbaniseringen, hur ska vi hjälpa till med service.

 

Frågor

 1. Varför blev det inga elstolpar vid parkeringen vid det nybyggda huset vid Coop?
 2. Hur ställer ni er till rankingen i skolan vad gäller nationella proven?

Svar

 1. Anneli tar med sig frågan.
 2. Det har sina rutiga och randiga skäl. Nysvenskar har inte tillgodosett sig allt.

 

Vägen till livskvalitet (VTL) Martin Larsson. VTL tittar på ett helhetstänkande. Politikerna skapar förutsättningarna, näringslivet skapar tillväxt. Det är fel med upphandlingarna i annan stad/kommun (nu Telge i Södertälje). Skaffa kompetensen lokalt och få en stark lokal bygd. Skolan – ledarskap i klassrum samt rektor.

 

Frågor

Vad skapar positiv ranking?

Svar

Politikerna måste lyssna på behoven samt mänskliga kontakter.

 

Loove Pettersson (Samverkarna) inflikar att Samverkarna försöker skapa något nytt och Martin svarar att vi uppmuntrar nytänkande.

 

Liberalerna (L) Lars-Gunnar Karlsson. Det finns närmare 800 företag i Vingåker. Skolan är det viktigaste vi har. Lars-Gunnar jobbade själv i skolan i många år.  Förutsättning för bra liv är boende – infrastruktur – kultur – föreningsliv. Viktigt att få in skatter så det räcker till allt även att ta tillvara kunskapen från alla nysvenskar. Han uppmanar alla att besöka Mötesplatsen. Han belyser att Vingåker har ett centralt läge och hoppas på att något snabbtåg i framtiden stannar i Vingåker för snabbare resa till Stockholm. Han tycker att det ska satsas mer på turismen. Att till exempel lantbrukare kan ta emot turister sommartid. Satsa mer på Vingåkersån och Sörmlandsleden. Att det ska bli enklare regler för företagande – enklare att starta och driva företag. Skapa fler jobb och minska utanförskapet. Han saknar ungdomarna denna kväll. Han tycker att Näringslivspolitiska programmet är alldeles utmärkt. Han betonar att föreningsliv inte bara är idrott. Att det ska finnas information på kommunen om hur man startar förening. Lars-Gunnar avslutar med att han vill ha ett allaktivitetshus, förslagsvis gamla kyrkan under bron. Och här fanns ingen tid kvar för frågor.

 

Allmän frågestund

Fråga till Martin (VTL) – Hur ska vi skapa ett alternativt boende?

Anneli (S) inflikar att frågan gäller strandskyddet. Det handlar om beslut på nationell nivå. Vingåker är Sörmlands minsta kommun och har ett högt skattetryck. 40% går till Vård- och omsorg, 40% går till skolan och 20% till övrigt.

 1. Hur ska vi få en attraktivare miljö i hela Vingåker? Svaret blev att det har gjorts mycket i år.
 2. Önskan om direktlinje till kommunen att meddela olika olägenheter som till exempel skräpighet, trasiga gatlyktor etc. Svaret blev att gatlyktor tillhör Trafikverket.
 3. Finns någon möjlighet att sänka höga vatten- och fjärrvärmekostnader? Reningsverket i Lyttersta ska byggas om vilket kommer att belasta ekonomin.
 4. Varför är inte Åpromenaden fixad. Inget svar hanns med.

 

Som avslutning delade Samverkarna ut tackgåvor till moderatorn och politikerna. Bosse avslutade med orden ”… det borde nog vara mer samarbete mellan näringslivet och politikerna”.

Majsan Wickert

 

EPILOG

Kvällen var väl lyckad i den mening att alla partier utom ett faktiskt kom. Spännande att höra vad som kommer att hända på slottet. Tråkigt, och märkligt, att inte fler företagare eller representanter från föreningslivet dök upp.

 

För övrigt måste jag säga att jag inte blev så mycket klokare. Det pratades mycket i jag-termer. Vad jag gör, vad jag gjort och vad jag vill. Ganska luddigt och allmängiltigt. Men inga raka svar på hur man faktiskt ska locka fler företagare till Vingåker. Högst poäng får faktiskt moderatorn som skötte sin uppgift strålande.

 

Det slår mig att om det är så här politiken fungerar, då kan jag också bilda ett parti. Det skulle heta Önskebrunnen. Och mitt partiprogram skulle då innehålla:

 

 • Jag vill starta en konfektionsskola i Vingåker. Vingåker har gamla anor inom konfektion och vad skulle inte passa bättre. Vid varje terminsslut skulle hållas en tävling (typ Project Runway). En utmaning skulle till exempel kunna vara att skapa den moderna Vingåkersdräkten. Jag skulle försöka locka sponsorer och kända personer inom mode till juryn. Varför inte göra en realityserie på tv. Det skulle sätta Vingåker på kartan och säkert locka många. • Jag vill köpa Spisbrödsfabriken och öppna en konsthall där. • Jag vill öppna ett skomakeri i någon av de tomma lokalerna på Köpmannagatan. • Jag vill öppna en pappershandel med specialpapper/konstpapper och konstmaterial (inte som konkurrerar med Sternbergs).

 

Jag tror att jag stoppar där tills vidare. Och om ni undrar hur detta skulle finansieras. Ja, om detta vore en film så skulle ni se mig rycka på axlarna och vända upp handflatorna.

Önskebrunnen/Majsan Wickert

Vingåkersbladet