Historik

Vingåkersbladet är en relativt ny tidning som startades med Östernärkebladet som förebild och inspiration. En av upphovsmännen, Loove Pettersson har nämligen varit involverad i utgivningen av granntidningen sedan starten 2004.

 

Under 2015 bestämde sig Loove Pettersson som även är innehavare av Wilsons Tryckeri & Redovisning AB att tillsammans med Kjell Sternberg som äger Sternbergs Data- & Fototjänst att tillsammans starta upp en systertidning till Östernärkebladet.

 

Första året var ett provår men det visade sig att Vingåkersbladet fick den bärkraft som behövs för att kunna fortsätta utgivningen, detta tackar vi så klart både våra annonsörer och läsare för.