Utgivningsplan

Utgivningsplan 2023
Tisdagar

Utgivningsdatum 2023 Vecka Bokningsstop Samproduktion
Nr 1: tisdag 28 mars 13 fredag 17 mars Östernärke
Nr 2: tisdag 25 april 17 fredag 14 april Östernärke
Nr 3: tisdag 23 maj 21 fredag 12 maj Östernärke
Nr 4: tisdag 20 juni 25 fredag 9 juni Östernärke
Uppehåll
hela
Juli
2023
Uppehåll
hela
Augusti
2023
Nr 5: tisdag 26 sep 39 fredag 15 sep Östernärke
Nr 6: tisdag 24 okt 43 fredag 13 okt Östernärke
Nr 7: tisdag 21 Nov 47 fredag 10 nov Östernärke
Nr 8: tisdag 19 dec 51 fredag 8 dec Östernärke

Annonskontakt:
Birgitta Stenström
070 - 534 37 15
Lena Johansson
070 - 653 54 36
annons@vingakersbladet.com