Utgivningsplan

Utgivningsplan 2023
Tisdagar

Utgivningsdatum 2023
Vecka
Bokningsstop
Samproduktion
Nr 1: tisdag 28 mars
13
fredag 17 mars
Östernärke
Nr 2: tisdag 25 april
17
fredag 14 april
Östernärke
Nr 3: tisdag 23 maj
21
fredag 12 maj
Östernärke
Nr 4: tisdag 20 juni
25
fredag 9 juni
Östernärke
Uppehåll
hela
Juli
2023
Uppehåll
hela
Augusti
2023
Nr 5: tisdag 26 sep
39
fredag 15 sep
Östernärke
Nr 6: tisdag 24 okt
43
fredag 13 okt
Östernärke
Nr 7: tisdag 21 Nov
47
fredag 10 nov
Östernärke
Nr 8: tisdag 19 dec
51
fredag 8 dec
Östernärke

Annonskontakt:
Birgitta Stenström
070 - 534 37 15
Lena Johansson
070 - 653 54 36
annons@vingakersbladet.com