Utgivningsplan

Utgivningsplan 2022
Tisdagar

Sommaruppehåll
Juli / augusti

Utgivningsdatum 2022 Vecka Bokningsstop Samproduktion
Nr 1: tisdag 22 mars 12 fredag 11 mars Östernärke
Nr 2: tisdag 26 april 17 fredag 15 april Östernärke
Nr 3: tisdag 24 maj 21 fredag 13 maj Östernärke
Nr 4: tisdag 21 juni 25 fredag 10 juni Östernärke
Uppehåll
hela
Juli
2022
Uppehåll
hela
Augusti
2022
Nr 5: tisdag 27 sep 39 fredag 16 sep Östernärke
Nr 6: tisdag 25 okt 43 fredag 14 okt Östernärke
Nr 7: tisdag 22 Nov 47 fredag 11 nov Östernärke
Nr 8: tisdag 20 dec 51 fredag 9 dec Östernärke