Utgivningsplan

Utgivningsplan 2024
Tisdagar

Utgivningsdatum 2024
Vecka
Bokningsstop
Samproduktion
Nr 1: tisdag 26 mars
13
fredag 15 mars
Östernärke
Nr 2: tisdag 23 april
17
fredag 12 april
Östernärke
Nr 3: tisdag 21 maj
21
fredag 10 maj
Östernärke
Nr 4: tisdag 18 juni
25
fredag 7 juni
Östernärke
Uppehåll
hela
Juli
2024
Uppehåll
hela
Augusti
2024
Nr 5: tisdag 24 sep
39
fredag 13 sep
Östernärke
Nr 6: tisdag 22 okt
43
fredag 11 okt
Östernärke
Nr 7: tisdag 19 Nov
47
fredag 7 nov
Östernärke
Nr 8: tisdag 17 dec
51
fredag 6 dec
Östernärke

Annonskontakt:
Birgitta Stenström
070 - 534 37 15
Lena Johansson
070 - 653 54 36
annons@vingakersbladet.com