Rättelse: Feltryck av datum av annons i senaste numret av Vingåkersbladet

I det senaste numret av Vingåkersbladet så har Naturskyddsföreningen en annonsplats.
Tipspromenaden äger rum på söndagen den 6 maj (rättelse från 5 maj).

Vingåkersbladet