Pressinformation 180515 Vingåkers kommun

Vingåkers kommuns företagsklimat
har förbättrats mest i Södermanland

Idag presenterade Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga undersökningen av företagsklimatet. Den visar att det sammanfattande omdömet för kommunen ökat och betyget på ytterligare tolv enkätfrågor förbättras från tidigare år.

Vingåkers kommun har ett omfattande program för näringslivsutveckling. Årets undersökning
visar att kommunens arbete med de fem punkter som kommunen tagit fram tillsammans med
deras näringslivsråd har gett resultat.

Vingåkers kommuns fem prioriterade områden för utvecklingen av näringslivet:
1. Företagsbesök med enkätliknande rankingfrågorna
2. Återkoppla regelbundet åtgärder till näringslivet
3. Förhållningssätt
4. Förbättrad företagsservice med initiativet En väg in, med möjlighet att träffas varje ojämn torsdag
5. Lokala upphandlingar

–Jag skulle sammanfatta samarbetet med kommunen med tre ord; lyhördhet, enkelhet, vilja,
säger Thomas Neuendorf, ägare av Båsenberga Hotell & Konferens.

–Dialog med individuella företagare är viktigt för både politiker och tjänstemän i Vingåkers
kommun. Vi gör flera företagsbesök i månaden, varje företagare är viktig oavsett storlek. Vi
ordnar även företagsfrukostar och träffar näringslivet i branschmöten. Vi gläds av det resultat
som det lokala näringslivet gett Vingåkers kommun i Svenskt Näringslivs årliga enkät. Svaren
från undersökningen är en viktig del inför rankingen av företagsklimatet som släpps den 2
oktober, säger Suzan Östman Bäckman, näringslivsansvarig i Vingåkers kommun.

Vingåkersbladet