Satsning på Vingåkers bibliotek!

900 000 kronor. Det är summan som Vingåkers bibliotek får som statligt bidrag. Vingåkers bibliotek är ett av de bibliotek som blivit fördelad stöd från statens kulturråd. Det är i en satsning om att stärka folkbibliotek som biblioteket har fått detta bidrag.

För Vingåkers biblioteks del så innebär det att en projekttjänst som landbygdsbibliotekarie kommer att tillsättas, och tjänsten innefattar bland annat läsfrämjande insatser för barn, likväl vuxna, samt att sprida kunskap om det digitala biblioteket.

AktuelltSatsning på Vingåkers bibliotek!

Vingåkers bibliotek, Vingåker
#Vingåkers bibliotek #Vingåker #läsfrämjande
MER INFO

Vingåkersbladet