Widén-Strand-Poppes föreställningar kan komma att ställas in!

Enligt Radio Sörmland, som har pratat med Mia Poppe, så kan planerade föreställningar av Länge leve Folkparken bli inställda.
Detta är då på grund av coronaviruset (COVID-19) påtagliga framfart.

Dock så fortsätter helgens show som planerat på lördag kväll (14/3).

Vingåkersbladet