Personal på Kullbergska sjukhuset mobiliseras

Eskilstuna Kuriren har skrivit om Kullbergska sjukhuset och hur omställningarna är för dess personal nu i corona-tider.

Det är nämligen så att vårdpersonal från Kullbergska sjukhuset har omflyttats till Mälarsjukhuset i Eskilstuna.
Allt eftersom behovet har ökat så har mer personal från Katrineholm mobaliserats till Eskilstuna.

Vingåkersbladet