Tidsplan för dos 3 mot covid

Från Region Sörmland:

Tidsplan för dos 3 Tidplanen kan komma att ändras.

Dos tre kan tas tidigast sex månader efter dos två om du är yngre än 65 år och tidigast fem månader efter dos två om du är 65 år eller äldre.

Vecka 50 öppnar bokningen för:
 • dig som är 60–64 år (född 1961 och tidigare)

 • hälso- och sjukvårdspersonal och tandvårdspersonal som arbetar patientnära och på daglig basis deltar i omvårdnad eller har motsvarande grad av tät, långvarig kontakt av personer med hög risk att utveckla allvarlig sjukdom (personal som arbetar med kosmetisk tandvård omfattas inte)

 • omsorgspersonal som arbetar nära med personer som har insatser enligt LSS eller som har beslut om assistansersättning

 • Vecka 51 öppnar bokningen för:
  dig som är 50–59 år (född 1971 och tidigare)

  Vecka 3–4 öppnar bokningen för:
  dig som är 30–49 år (född 1991 och tidigare)

  Vecka 7 öppnar bokningen för:
  dig som är 18–29 år (född 2003 eller tidigare och har fyllt 18 år)


  Länk: Boka tid i Sörmland

  Vingåkersbladet