Tryckfelsnissen har varit framme!

I det senaste numret så blev det feltryck på sidan 16.
Telefonumret till Århammars Fisk & Kräftor är 070-342 72 77, snarare än det som står i tidningen.
Rättelse har gjorts i nättidningen.

Trevlig läsning!

Vingåkersbladet