Besked om eventuell nedtrappning av restriktioner meddelas under vecka 5 av Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten hade presskonferens i onsdags. Deras bedömning är att inom några veckor så är toppen av smittade i Sverige nådd. Under presskonferensen så nämnde de att Sverige har ca 500 000 nya smittofall per vecka, om man räknar till mörkertal.

Äldreomsorgen är allt mer ansträngd eftersom att antal smittade ökar där.
Antalet personer som blir allvarligt sjuka minskar dock. En anledning kan bero på att omikron-varianten generellt sett ger mildare symptom.

Generaldirektör Karin Tegmark Wisell bedömer att om vaccinationstäckningen fortsätter att öka samtidigt som samhällsviktiga funktioner fungerar som de ska, så kan flera av de åtgärder som är i kraft idag avvecklas den 9 februari.

Under vecka 5 kommer folkhälsomyndigheten att ge mer konkreta besked om vad som gäller.

Vingåkersbladet