I dag upphävs pandemilagen

Från och med den 1 april så klassas inte covid-19 längre som en allmänfarlig sjukdom i Sverige.
Det var i början av februari som det beslutades i en proposition till riksdagen.
inom vård och omsorg så råder fortfarande anmälningsplikt.

Mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Vingåkersbladet