Lista på kandidaturer till kommunfullmäktige i Vingåker 2022, samt antal röstberättigade i Vingåkers Kommun

Enligt val.se, antal röstberättigade till kommunfullmäktige i Vingåkersområdet:

Centrum 1372
Norra 1136
Södra 1361
Högsjö 1255
Baggetorp-Marmorbyn 997
Österåker 1043
Totalt: 7164

Röstberättigade till riksdagen
Centrum 1180
Norra 1105
Södra 1293
Högsjö 1220
Baggetorp-Marmorbyn 991
Österåker 1025
Totalt: 6814
Länk till csv-filen som man kan öppna i exempelvis Excel. Listan uppdateras en gång per dag, och den slutgiltiga listan är officiellt fastställd strax innan valdagen.
Bekräftade kandidater i Vingåkers kommun:
Uppdaterat 2022-06-16

Vingåkersbladet