Företagsmässan i Vingåker 2023 onsdag 25/10

Samverkarna i Vingåker anordnar sin årliga företagsmässa på Slottsskolan onsdagen den 25 oktober.

Den här dagen är tillägnad elever på skolan, då de får tillfälle att nätverka med det lokala näringslivet.
Inbjudna till mässan är såklart också många olika företag, men även allmänheten.
Dagen är uppdelad för de olika målgrupperna, och schemat för dagen ser ut så här:
Elever
09:00 - 13:00
Företagare
13:00 - 16:00
Allmänheten
16:00 - 19:00

Vingåkersbladet